Chata Macko Oščadnica Dom wakacyjny Macko - Wielka Racza Chata Macko Velká Rača

Chata MACKO

Ubytování ve středisku Snow Paradise Veľká Rača

Vážení hosté,

Chata Medvídek je rodinného typu.

Ubytování klientů v soukromí v objektu chaty "Medvídek" se uskuteční na základě jejich dobrovolného přihlášení k pobytu. Ubytovaní hosté předloží majiteli chaty doklad totožnosti / občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz a pod. /, Na základě odpisu jsou hosté zapsáni v Knize ubytovaných. Majitel je odpovědný za ochranu osobních údajů ubytovaných hostů. Za nezletilé ubytovány děti jedná zástupce. Ubytování v objektu je povoleno pouze osobám, které t.č. netrpí infekční chorobou. Majitel objektu vydá ubytovaným hostům potvrzení o poskytnutí ubytování ao zaplacení ceny za pobyt. Klientům jsou poskytovány služby v rozsahu a kvalitě určené Vyhláškou č.. 419/2001 Z.z. o kategorizaci ubytovacích zařízení.


Ceník služeb za pronájem objektu je zveřejněn v objektu chaty, na internetu av propagačních materiálech. Služby jsou poskytovány na základě předem určené nabídky a sjednaných podmínek. Kauce za objekt se vybírá při příchodu 100 €.


Ubytovací čas představuje 24 hodin do 11.00 hodiny ráno, kdy je nutné uvolnit objekt, jinak je možné účtovat pobyt i za následující den. Možnost stanovení ubytovacího času jinak je nutné sjednat předem.
Ubytovaným klientům doporučujeme vhodné přezůvky. Před vstupem do objektu je nutné očistit si boty. Je zakázán vstup do objektu v sportovní obuvi / lyžařky, turistická obuv a pod. /. Za mimořádně znečištění objektu je účtován poplatek 20 €. Za ztrátu každého klíče klient zaplatí 20 €


V celém objektu chaty platí přísný zákaz kouření. Pro kuřáky jsou určeny pouze venkovní prostory / terasa objektu, sezení při ohnisku v exteriéru /, kdy je třeba mít na zřeteli zvýšené požární riziko a náhradu případné vzniklé škody na majetku a zařízení.


Ubytovaní hosté jsou povinni provést opatření k zajištění pořádku a klidu přímo v objektu iv bezprostřední blízkosti objektu a povinnost dodržovat noční klid v době od 23.00 hod.večer - 6.00 hod.ráno.


Exteriér a interiér objektu je udržován a funkční, ubytovaní hosté jsou ve vlastním zájmu povinni překontrolovat stav a funkčnost zařízení a majetku objektu a nedostatky ihned oznámit majiteli objektu.

Ubytovaní hosté nesmí bez souhlasu majitele přemísťovat zařízení, provádět úpravy a opravy objektu, zásahy do sítí a instalace / zákaz manipulace a přestavování audio-video zařízení /.


V celém objektu chaty je přísný zákaz používat vlastní elektrické spotřebiče kromě spotřebičů běžného použití (holicí strojky, vysoušeče vlasů, notebooky, nabíječky a pod.)


Spotřebovaný proud-při nadměrném spotřebovaném množství se doúčtuje !!!!!


Před odchodem z pokoje nebo objektu je ubytovaný host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout osvětlení, vypnout elektrické spotřebiče, uhasit oheň ve vnitřním i vnějším krbu, zavřít okna a uzamknout dveře. Za ztrátu klíče je účtován samostatný poplatek. Za nadspotřeby elektrické energie během zimní i letní sezóny může být účtován doplatek. V objektu je třeba hospodárně nakládat s teplou a studenou vodou z důvodu jejich omezené kapacity - vlastní zdroj pitné vody.


V celém objektu platí přísný zákaz přijímání návštěv a jejich přenocování bez souhlasu majitele objektu.
Děti do 10 let je zakázáno nechávat bez dozoru dospělých v interiéru i exteriéru objektu. Při vzniku úrazu nebo jiných nepředvídatelných okolností odpovídá za dítě osoba, se kterou je dítě přihlášeno k pobytu. V celém objektu platí zákaz vynášení společenských her do pokojů, zákaz používání sportovních potřeb určených pro exteriéry v interiéru objektu / míče, tenisové rakety, sáňky a pod. /, Zákaz vnášení sportovních potřeb do pokojů az důvodu bezpečnosti zákaz pohybu ve sportovních oděvech a obuvi.


Ložní prádlo, ručníky na ruce, utěrky, deky a prostírání jsou čisté a nepoškozené. Ložní prádlo slouží k celotýždňový pobyt, při výměně na požádání účtujeme poplatek -1,5 €. Kuchyňské utěrky a společné ručníky na WC av koupelně jsou v ceně ubytování. Osobní ručníky a osušky klientům poskytujeme pouze na vyžádání a za poplatek -1 €. Hygienická zařízení mají samostatné větrání a omyvatelné podlahy a stěny. V koupelně se nachází sprcha s tekoucí teplou a studenou vodou, skříňka na toaletní potřeby, splachovací WC. Udržujte čistotu - za mimořádně znečištění objektu / bláto, zvratky a jiné / účtujeme poplatek - 20 €.


K objektu je umožněn příjezd motorovým vozidlem po místní komunikaci a vyhrazené parkoviště v objektu chaty, které není hlídané. Při přihlašování ubytované hosty je nutné oznámit majiteli evidenční číslo a typ parkujícího vozidla.


V objektu jsou nádoby na odpadky s možností separování odpadů / plast, sklo, bio /. Volné skladování odpadu před objektem bez jeho zabezpečení je zakázáno.


Jednotlivé pokoje určené na spaní jsou stavebně odděleny od kuchyně, společenských prostor a hygienických zařízení s tekoucí teplou a studenou vodou. Při vstupu do objektu a jednotlivých pokojů je nutné zkontrolovat vybavenost objektu a pokojů a jejich funkčnost / lůžka, hygienická zařízení, stůl, židle, skříně, osvětlení, TV a rádio ve společenské místnosti a jídelně, v kuchyni tepelný zdroj na přípravu jídel, dřez s výlevkou na mytí nádobí s tekoucí teplou a studenou vodou, skříňky na nádobí, kuchyňské nádobí, hygienické a čistící potřeby a prostředky / vědro, koště, hadr /. Klient má právo využívat veškerý majetek a zařízení objektu, zároveň je odpovědný za způsobenou škodu.


Ubytování domácích zvířat je povoleno za úhradu a pouze po předložení očkovacího průkazu. Je přísný zákaz vstupu zvířat do prostor, kde jsou uskladněné potraviny. Psi musí mít náhubek a musí být vedeny na vodítku, nesmí být ponechány bez dozoru majitele, nesmí odpočívat na lůžku a používat na koupání a podávání pokrmů inventář objektu. Osoba, která doprovází zvíře je odpovědná za dodržování klidu a nese všechny škody, způsobené zvířetem.


Majitel objektu odpovídá za vnesené věci ubytované hosty i za škodu na odložených věcech pouze v tom případě, pokud byly uloženy na předem určeném, zabezpečeném a na to vyhrazeném místě, maximálně do výši 300 €.


Ubytovaní hosté souhlasí s tím, že během doby trvání pronájmu majitel má právo vstoupit do objektu a pokojů za účelem provedení povinností vyplývajících z provozování objektu / nutné opravy a údržba, havarijní stavy a pod. /.


Za škody způsobené na majetku a zařízení objektu odpovídá ubytována osoba.
Při onemocnění nebo zranění ubytované hosty je nutné kontaktovat majitele nebo přímo zdravotnické zařízení.


Škody způsobené během pobytu, hradí ubytovaný v plné výši.


V den odjezdu předá klient chatu v jakém ji převzal.


Ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat ubytovací řád - porušení zakládá právní nárok majitele objektu na odstoupení od smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací řád je dostupný v objektu chaty, zveřejněn na internetu a ubytovaní hosté jsou s ním seznámeni i ústně majitelům chaty při sjednání podmínek a přejímání objektu - neznalost ustanovení není důvodem k neplnění povinností.
Kauce Vám bude v případě nepoškození zařízení vrácena po skončení ubytování.

 

Na záver

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemný pobyt.